ارتباط نقطه به نقطه

برای ایجاد شبکه های اختصاصی و انتقال انواع اطلاعات ما بین ۲ نقطه به صورت بیسیم می‌توان از سرویس های Point-to-Point استفاده نمود. راه‌اندازی یک سرویس نقطه به نقطه بی‌سیم، ساده‌ترین و کارآمدترین راه حل برای ارتباط بین دفتر کار و کارخانه یا کارگاه است.

نظردهی بسته شده است.