دوربین مدار بسته

سیستم های دوربین مداربسته با عبارت قدیمی CCTV) Closed Circuit Television) که در شکل مدرن آن Video Surveillance یا نظارت تصویری نامیده می شود، مجموعه‌ای است که به تصویربرداری توسط دوربین‌های متنوع ویدئویی و انتقال تصاویر برای نمایش بر روی مانیتورها و ذخیره در حافظه های مربوطه می‌پردازد.

دوربینهای مدار بسته، اغلب برای نظارت در مناطقی مانند مراکز صنعتی، اداری، جاده ها و آزادراه ها، بانک ها، فرودگاه ها، تأسیسات نظامی و فروشگاه ها برای نظارت بر محیط فیزیکی یا نظارت بر کارکنان و کارگران که امکان نظارت مستقیم و مستمر وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربردهای سیستم نظارت تصویری

  • کنترل و نظارت بر ترافیک
  • تامین ایمنی در وسیله حمل و نقل عمومی
  • سیستم های امنیتی بانک ها و سازمان ها
  • مراکز تجاری، موزه ها، موسسات آموزشی و دانشگاهی، بیمارستان ها

نظردهی بسته شده است.